วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

goehringii type clone x Bangkok Star


My Hybrid
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้ชมไม้เมล็ดอนาคตดีกันสัก 1 คู่ผสม Dyckia goehringii type form X Bangkok Star มีแค่สิบกว่าต้นครับ
มองดูโดยรวมแล้วไม้มีความโดดเด่นพอตัวครับ และที่สำคัญอีกอย่างที่ควรรับรู้ไว้คือ... ลูก goehringii ต้องดูยาวๆ

รูปที่ 1  Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แนวใบใส หนามขาวสวย


รูปที่ 2 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star ใบใสหนามขาวอีกต้น


รูปที่ 3 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แดงไทรโครมบางๆ หนามขาว


รูปที่ 4 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star ยังมองไม่ออกครับต้นนี้


รูปที่ 5 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แดงใบใสหนามยาว


รูปที่ 6 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แดงไทรโครมหนามขาวสวย แต่ใบไหม้ไปบ้าง


รูปที่ 7 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แดงไทรโครมบางๆหนามสวย


รูปที่ 8 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star ต้นที่ใหญ่ที่สุดในรุ่น หนามได้รอดูฟอร์ม


รูปที่ 9 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star แดงหนามยาว ไทรโครมบางๆ


รูปที่ 10 Dyckia goehringii type form X Bangkok Star ไม้คู่ผสมนี้มีแค่ 13 ต้นครับ


   รุ่นต่อไปที่จะออกมาจะเป็น  Dyckia goehringii type form ( red ) X Bangkok Star


   ต้นนี้เด่นที่สุดในรุ่น และชอบที่สุดครับ


รูปที่ 11 ลากันด้วยแดงๆเขียวๆครับ


   Dyckia burle-marxii X distachya aurea


ประมาณนี้ครับ ไม้หน้าร้อนและแห้งแล้งแบบนี้ วัสดุปลูกควรใส่ดินเยอะหน่อย ให้ช่วยอุ้มน้ำครับ ^__^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น