วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สับปะรดหนาม Dyckia " สาระความรู้ "


สาระความรู้
โดย Dyckia From " Q "


บทความนี้ผมได้รวมเอาบทความเก่าๆ ที่มีสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง Dyckia มารวมไว้ด้วยกัน
ทั้งนี้เพื่อให้สะดวก และเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการค้นหาข้อมูลประเภทนี้โดยตรงนะครับ ^__^

@@@  คลิกตรงหัวข้อ ที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะครับ ผมแนบ Link ของแต่ละบทความไว้ให้แล้วครับ  @@@

วัสดุปลูก Dyckia อย่างง่าย


ลักษณะฝักของสับปะรดหนาม Dyckia


การเก็บฝัก Dyckia


ลักษณะเมล็ดของสับปะรดหนาม Dyckia ที่มีอัตราการงอกสูง


การเพาะเมล็ดสับปะรดหนาม Dyckia


ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในการเพาะเมล็ด Dyckia


การย้ายกล้า Dyckia ลงเครื่องปลูก


การผสมเกสรสับปะรดหนาม Dyckia อย่างง่าย


การเก็บเกสร Dyckia เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต


การเก็บเกสรเปียกน้ำหวานของสับปะรดหนาม Dyckia


วิธีแก้ไขการแยกหน่อสับปะรดหนาม Dyckia ที่โคนต้นขาด หรือขาวไม่มีราก


@@@  ผมได้เพิ่ม Short Cut ตัวใหม่ไว้ให้ด้วย ด้านบนวันที่ ในชื่อ " สาระความรู้ " ลองดูนะครับ  @@@


1 ความคิดเห็น: