วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาชมลักษณะฝักของสับปะรดหนาม Dyckia กันครับ


 " ฝักของดิกเกีย " ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
โดย Dyckia From " Q "


ช่วงนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการผสมเกสร การเก็บเกสร การเก็บฝัก และลักษณะฝักของดิกเกียอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ Dyckia มีการออกดอก ติดฝักและเก็บฝักได้นะครับ วันนี้จะพาชมลักษณะของฝักดิกเกียที่สุกพร้อมเก็บ และหลังจากเก็บฝักมาแล้วภายในฝักดิกเกีย ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ

รูปแรกด้านล่าง เป็นรูปฝักของดิกเกียที่สุกพร้อมให้เราเก็บแล้วนะครับ
ยอดฝักจะปริแตกออกให้เราเห็นเมล็ดด้านในนะครับ


ฝัก Dyckia หลังจากที่เก็บมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ชมรูปด้านล่าง


1 ฝักของดิกเกีย จะประกอบไปด้วย 3 พู


แต่ละพูจะมีเมล็ดอยู่ด้านในประมาณ 15 เมล็ดนะครับ


ดังนั้น 3 พู จะประกอบไปด้วยเมล็ดประมาณ 40 เมล็ดครับ


แกะเมล็ดเสร็จ ควรจะผึ่งไล่ความชื้นออกประมาณ 1 วันนะครับ
จากนั้นก็นำลงเพาะได้เลยครับ อัตราการงอกจะดีมากครับ


แต่ถ้ายังไม่นำไปเพาะทันที่ ให้ใส่ซอง Zip Lock ไว้ และเขียนป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน ชนิดของเมล็ด, วันที่เก็บฝัก แล้วนำซองบรรจุเมล็ดใส่กล่องอีกชั้นหนึ่ง แล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องผักนะครับ ตรงนี้จะช่วยในการเก็บรักษาเมล็ดได้ร่วมปีครับ แต่อัตราการงอกก็จะลดลงไปด้วยนะครับ ^__^


ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้หนามครับผม ^__^


1 ความคิดเห็น: