วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิธีเก็บเกสรไม้หนาม ดิก-เกีย Dyckia เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต


วิธีเก็บเกสรดิกเกียเอาไว้ใช้ในอนาคต
โดย Dyckia From " Q "


ช่วงนี้เป็นฤดูการออกดอกของเหล่าไม้หนามดิกเกียนะครับ แต่ก็มีไม้หนามหลายตัวที่ออกดอกทั้งปี ดังนั้นเราควรเก็บเกสรตัวผู้ของดิกเกียเอาไว้ใช้อนาคตด้วย วันนี้ผมจะนำรูปการเก็บเกสร Dyckia เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตมาให้ชมกันนะครับ

ลักษณะดอกที่เหมาะสำหรับจะเก็บเกสรไว้ใช้ในอนาคต ควรเป็นดอกที่บานประมาณนี้ครับ ชมรูปด้านล่าง


ก่อนที่จะทำการตัดเกสร ให้เอาซอง Zip Lock มารองไว้ก่อนในลักษณะนี้ครับ เพื่อรองรับเกสรที่เราตัดได้ครับ


ทำการตัดเกสร


เกสรที่ตัดและนำซอง Zip Lock ไปรองเก็บไว้ จะอยู่ในลักษณะนี้ครับ


ใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือ กดเบาๆที่ซองใส่เกสร เพื่อให้เกสรหลุดติดที่ผนังซอง ตรงนี้ใช้กฎไฟฟ้าสถิตช่วยครับ
เกสรก็จะถูกดูดติดอยู่ที่ผนังซองครับ ^__^


นี่ครับหลังจากที่ใช้นิ้ว กด-บี้ ที่เกสรเบาๆ เกสรจะหลุดออกมาให้เห็นแบบนี้ครับ ดูรูปด้านล่าง


เปิดปากถุง Zip Lock และเทก้านเกสรและกลีบดอกทิ้งไปครับ จะเหลือแต่เกสรติดอยู่ที่ซอง ตามรูปครับ


ปิดซอง เขียนชื่อบ่งชี้ชนิดของเกสร และวันที่ทำการเก็บเกสรให้ชัดเจนครับ


ขั้นตอนสุดท้ายนำเกสรไปเก็บในช่องแช่เเข็งที่เตรียมไว้ครับ
คราวนี้เราก็จะมีเกสรเป็น Stock ไว้ใช้ในการทำลูกผสมดิกเกียต่อไปในอนาคตร่วมๆ 6-8 เดือน
ก่อนที่เกสรจะหมดอายุการใช้งานเลยครับ ^__^


ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้หนามครับผม ^__^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น