วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Done


My Dyckia
โดย Dyckia From " Q "


สวัสดียามเย็นวันพุธครับ วันนี้ธุระที่ออกไปทำที่สงขลาเสร็จเรียบร้อย และผ่านไปได้ด้วยดี เตรียมตัวๆ
หลายๆอย่างบางครั้งจะสำเร็จลงได้ ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส และเพื่อนรวมงานที่ดี ทำงานเป็นทีมและเข้าใจกัน

รูปที่ 1 Dyckia Bill Baker X goehringii


   หนามสวยๆ


    กอเล็กหน่อไหลๆ


   เนื้อใบและหนามงามๆ


รูปที่ 2 Dyckia ( Red Shark X Gray OPs ) X Heaven and Hell


   ไทรโครมงาม


   หนามเด่น


   ไม้ขาวฟอร์มเล็กหนามดุ


รูปที่ 3 Dyckia Mercury X Exquisite


   หนามเรียงตัวสวยงาม


   ชั้นใบแน่น ได้ฟอร์ม


   ชัดๆกับความสวย


รูปที่ 4 Dyckia Tarzan X fosteriana seedling select clone


   กำลังเเยกยอด


   ให้หน่อมาพร้อมๆกัน


   ไทรโครมขาวสวยแนว fosteriana


รูปที่ 5 Dyckia Sawfish X ( Toothy X Richard Kaz )


   หนามซี่ๆ


   ชั้นใบยังไม่เเน่น


   รอชมพัฒนาการกันต่อไป


ประมาณนี้ครับ ค่ำคืนวันพุธกับธุระหลายๆอย่างที่ทำเสร็เเละผ่านไปด้วยดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น