วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Toothy X Richard Kaz Hybrid


Dyckia
โดย Dyckia From " Q "


สวัสดียามเช้าวันเสาร์ครับ วันนี้มาชมไม้เมล็ดฟอร์มเด่นๆหนามสวยๆกันครับ ทั้งหมดเป็นไม้ฟอร์มเล็กครับ
ลูกผสม Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) ทั้งหมดส่วนใหญ่ให้ฟอร์มที่เล็กกระชับสวยน่ารัก มาชมกันครับ

รูปที่ 1 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X fosteriana seedling select clone ขาวฟอร์มสวย น่ารักดีครับ


รูปที่ 2 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X fosteriana seedling select clone หนามหลากหลายแนว


รูปที่ 3 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X fosteriana seedling select clone โดยรวมแล้วลงตัวดี


รูปที่ 4 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star เด่นทั้งหนามและฟอร์มครับ


รูปที่ 5 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star หนามเด่นได้ถึงขนาดนี้ครับ


รูปที่ 6 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star ถ้าฟอร์มสวยก็ประมาณนี้ครับ


รูปที่ 7 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star หนามขาวติดก็พอมีครับ


รูปที่ 8 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star หนามซี่ๆสวยงามก็มีออกมา


รูปที่ 9 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star รวมๆแล้วดูดีครับ


รูปที่ 10 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star หนามซี่ๆห่างๆก็สวยดีครับ


รูปที่ 11 Dyckia ( Toothy X Richard Kaz ) X Bangkok Star หนามซี่ๆยาวๆมีไทรโครม


รูปที่ 12 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( Toothy X Richard Kaz ) ใบใสมีออกมาน้อยครับ


รูปที่ 13 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( Toothy X Richard Kaz ) ขาวฟอร์มสวย หนามได้


รูปที่ 14 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( Toothy X Richard Kaz ) ไทรโครมสวย หนามดุ ฟอร์มดี


ประมาณนี้ครับ เริ่มต้นวันหยุดวันที่สองกันอย่างสดใส ใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าที่สุดครับ ^__^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น