วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

สับปะรดหนาม Dyckia วันนี้มาชมพวกที่แงะหน่อแล้วฟื้นตัวง่ายกันครับ


หน่อดิกเกียที่แยกแล้วมักฟื้นตัวได้ง่าย
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาชมหน่อ Dyckia ประเภททืี่แยกจากต้นแม่แล้ว มักจะฟื้นตัวได้ดี และเร็วมากนะครับ
โดยส่วนใหญ่หน่อที่แยกออกมาจากต้นแม่และมีรากหากินได้เองแล้ว ผมจะนำลงปลูกเลยนะครับ
ส่วนหน่อที่ยังไม่มีรากก็จะชำหินภูเขาไฟและรองน้ำที่ก้นกระถางไว้นะครับ แต่ไม้ที่จะนำมาให้ชมวันนี้ส่วนให้เอาลงปลูกจริงเลยครับ หลังจากที่แยกหน่อจากต้นแม่ หรือได้เป็นไม้ผ่ายอดมาจากเมืองนอกนะครับ

Dyckia hebdingii
ต้นนี้จะได้มาจากนอกเป็นไม้นำเข้านะครับ แต่สามารถนำลงปลูกจริงได้เลยนะครับ เพราะอึดมากๆครับ


Dyckia Snaggle Tooth F1
ต้นนี้เช่นกันครับ ได้มาเป็นไม้ผ่ายอก 2 หัวจากนอก เอาลงปลูกจริงได้เลยครับ ได้ฝนสักนิดฟื้นเร็วมากๆ


Dyckia Arizona X Brittle Star ต้นนี้ได้เป็นไม้เมล็ดนำเข้ามาจากนอกนะครับ ลงปลูกได้เลย ฟื้นเร็วไม่มีทรุด


Encholirium horridum ต้นนี้เป็นไม้เมล็ดมาจากนอกนะครับ เอาลงปลูกจริงได้เลย เอาไว้ร่มสักพัก ฟื้นเร็วครับ


Dyckia Mercury F1 แยกหน่อจากต้นแม่แล้ว ถ้าหน่อไม่ขาวโคนไม่ขาด ลงปลูกจริงไปเลยครับตัวนี้ ฟื้นเร็วมาก


Dyckia picante เป็นไม้พื้นฐานที่ฟอร์มกลมสวย อึดมากครับตัวนี้ แยกหน่อแล้วลงปลูกไปเลยครับ โคนขาวก็รอด


Dyckia brevifolia ไม้พื้นฐานอีกต้นที่แยกหน่อออก แล้วปลูกเดียวจะสวยมาก แยกหน่อแล้วลงปลูกเลยครับ อึด


Dyckia Heaven and Hell ได้มาเป็นหน่อเล็กมากๆ จากนอก ชำหินภูเขาไฟ ฟื้นตัวเร็วมากๆครับ น่าทึ่งจริงๆ


Dyckia Snaggle Tooth F2 พวกนี้แยกหน่อจากต้นแม่แล้วลงปลูกได้เลยครับ หน่อตระกูลนี้ฟื้นเร็วครับ


Dyckia Keswick ไม้พื้นฐานที่สวยมาก ให้หน่อเยอะมาก แยกแล้วลงปลูกได้เลยครับ หน่อขาวก็รอดครับ


Dyckia Silver Back X ML ตัวนี้หน่อฟื้นค่อนข้างเร็วครับ ผมแยกแล้วมักจะเอาลงปลูกเลยครับ


Dyckia reitzii rubra X Snaggle Tooth ได้มาเป็นไม้ผ่ายอดจากนอกครับ แต่แข็งแรงเอาลงปลูกได้เลยครับ สวย


Dyckia Arizona F3 # Q-05 ต้นนี้ให้หน่อที่ใหญ่ แข็งแรงครับ ชอบที่สุดคือชำในมะพร้าวสับครับ 7 วันรากมา


ประมาณนี้ครับ ถ้าสังเกตุจะเห็นว่าไม้ที่นำมาให้ชมวันนี้ส่วนใหญ่ จะลงปลูกจริงได้เลยนะครับ
เสริมให้อีกอย่าง คือการลงปลูกจริงในไม้ที่ฟื้นตัวได้ยากบางต้น ไม้จะไม่ค่อยตาย แต่จะฟื้นช้าหน่อยครับ1 ความคิดเห็น: