วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Gifts and Game


ไม้ของขวัญวันเล่นเกมส์
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาชมของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการเล่นเกมส์ในคืนวันส่งท้ายปีใหม่กันครับ มีทั้งไม้หน่อ ไม้เมล็ดและเมล็ด
กิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานของเพื่อนๆจะเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. คืนวันที่ 31 ธค.

รูปที่ 1 Dyckia Stone มีหน่อใหญ่ๆมาเป็นของรางวัล หลายหน่อครับ ^__^


   พอฟื้นดีโตเป็นหนุ่มแล้วจะสวยแบบนี้ครับ


  เริ่มโตเต็มฟอร์ม


   แม่พันธ์ุพร้อมให้ดอกครับ


รูปที่ 2 xDyckia Squid x Hechtia glauca มีมาแบ่ง 1 หน่อครับ


   หลังแยกหน่อเมื่อฟื้นดีแล้วจะสวยแบบนี้ครับ


   ชัดๆกับเนื้อใบแดงใส หนามขาวใหญ่ และให้หน่อหลอดลีบไหล... แบบ Hechtia glauca


รูปที่ 3 Dyckia marnier-lapostollei var. estevesii X Brittle Star ไม้ฟอร์มดี หนามสวย


รูปที่ 4 Dyckia goehringii type clone X Gray Ops # Q-01 ขาวจัด Marking สวยๆครับ


รูปที่ 5 Dyckia ( reitzii rubra X Arizona ) X goehringii type clone หนามขาวใหญ่ อลังการ


รูปที่ 6 xDyckia 2b X Hechtia glauca ใครชอบของดำมีมาแบ่ง 1 หน่อครับ


รูปที่ 7 Dyckia Gray Ops X Arizona F2 แนวแดงหนามขาว หน่อใหญ่ๆมาแบ่ง


รูปที่ 8 DyckiaGray Ops X Arizona F2 แนวขาวๆ มีหน่อมาแบ่ง


รูปที่ 9 Dyckia ( pectinata X goehringii ) X marnier-lapostollei หน่อไม้หนามดุ


รูปที่ 10 เมล็ด High End เก็บสดๆใหม่ๆ มากมายครับ ^__^


รูปที่ 11 ไม้เมล็ด Dyckia Gray Ops X Squid และ Dyckia Gray Ops X Arizona original clone


รูปที่ 12 Dyckia Gray Ops X Red Shark หน่อชำฟื้นดีแล้ว สวยหรือไม่สวยตัดสิ้นใจเอาเองครับ ^__^


รูปที่ 13 xDyckia Squid x Hechtia glauca พวกในกลุ่มหางไม้ เอาไปลุ้นเอง 1 รางวัล


รูปที่ 14 ไม้เมล็ด Dyckia Squid X Zinfandel F2 # 8 และไม้เมล็ดตัวอื่นๆอีกมากมาย


ประมาณนี้ครับ รางวัลยังมีอีกมากมายหลากหลายด้วยครับ ไว้ลุ้นกันเอง บอกหมดจะไม่สนุกครับ ^__^


1 ความคิดเห็น: