วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

" เสียหายเล็กน้อย "


Dyckia Seedling
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาชมไม้เมล็ดบางส่วนที่รอดชีวิต จากพายุฝน 2-3 วันที่ผ่าน แต่... ก็มีบางส่วนที่เสียชีวิตไปเหมือนกัน
ไม้เมล็ดที่พึ่งแยกลง Pot เดียว ควรหลีกเลี่ยงแดดแรงเต็มวัน และฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องหลายๆวัน จะดีกว่ามาก

รูปที่ 1 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X goehringii type clone คู่ผสมนี้ใครมีโอกาสควรทำไว้ครับ


รูปที่ 2 Dyckia dawsonii X Arizona F1 ความเสียหายจากพายุฝนครับ คือนำ้เยอะไป จะเน่ายอดหลุดแบบนี้


รูปที่ 3 Dyckia dawsonii X macedoi ยังปลอดภัยดีครับ


รูปที่ 4 Dyckia dawsonii X Arizona F1 ได้ลุ้นเลยครับคู่ผสมนี้


รูปที่ 5 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X dawsonii หนามดีมากครับ เป็นเอกลักษณ์


รูปที่ 6 Dyckia Arizona F1 X Zinfandel F2 # 8 รุ่นที่ 2 ที่แยกออกมาครับ


รูปที่ 7 Dyckia Arizona F1 X Zinfandel F2 # 8 ปล่อยไว้นานไป... แล้วค่อยแยก ใบจะยาวแบบนี้ครับ


รูปที่ 8 Dyckia distachya rubra X Arizona F1 เริ่มแสดงความสวยงามออกมาเรื่อยๆครับ


รูปที่ 9 Dyckia Arizona F1 X Zinfandel F2 # 8 กลุ่มหางไม้ครับ มีด้วยกัน 3-4 ต้น คุณภาพใช้ได้เลยครับ


รูปที่ 10 Dyckia Arizona F1 X macedoi ชุดหางไม้เช่นกันครับ มี 5-6 ต้นเลยครับ ลงซ้ำมาให้ท่านS1 แค้นใจ


ประมาณนี้ครับ วันสุดท้ายของวันหยุดยาว พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับ แต่... บางท่านที่วันนี้ไม่ได้หยุด แง้ๆ


1 ความคิดเห็น: