วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

" เริ่มมีแวว "


Dyckia Seedling
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้ชมไม้เมล็ดกลุ่มพวกมีแววให้เห็นตั้วแต่เด็กๆกันครับ ส่วนใหญ่แล้วพวกที่เห็นว่าสวย โอกาสย่อมดีกว่า
แต่..... ในบางกรณี เล็กๆไม่สวยเลย แต่โตขึ้นมา งามยังกะนางฟ้าก็มีให้เห็นเสมอ แต่..... ยังไงก็ส่วนน้อย

รูปที่ 1 Dyckia Arizona F1 X goehringii type clone แม่ต้นนี้ให้ลูกหนามขาว ค่อนข้างชิดกันดีครับ


รูปที่ 2 Dyckia Arizona F1 X goehringii type clone ลักษณะหนามสวยงาม เรียงชิดกัน


รูปที่ 3 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( ML X Shinning Star ) คู่ผสมที่ได้มาเกินความคาดหมาย


รูปที่ 4 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( ML X Shinning Star ) ลุ้นแค่ให้หนามขาวเป็นใช้ได้


รูปที่ 5 Dyckia Zinfandel F2 # 8 X ( ML X Shinning Star ) ต้นนี้น่าจะได้ลุ้นยาวๆ


รูปที่ 6 Dyckia dawsonii X Squid ไทรโครมเริ่มมา รอแค่หนามจะขาวหรือไม่


รูปที่ 7 Dyckia ( Arizona X Brittle Star ) X goehringii type clone หนามจะห่างกว่ารูปที่ 1 และ 2


รูปที่ 8 Dyckia ( Arizona X Brittle Star ) X goehringii type clone แต่มองว่าได้หนามแนว Arizona ชัดเจน


รูปที่ 9 Dyckia sthreliana X Arizona F1 ต่อไปต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้ครับ หนามขาวมาแล้ว ^__^


ประมาณนี้ครับ ความสนุกของการเพาะเลี้ยงไม้เมล็ด ไม่มีที่สิ้นสุดครับ ถ้าคุณมีที่ทางพอ ^__^


1 ความคิดเห็น:

  1. ช่วยลุ้นรูปที่ 5 ด้วยคนครับ หนามขาวถี่ๆสวยมากครับ

    ตอบลบ