วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สับปะรดหนาม Dyckia อะไรบ้าง


คู่ผสมอะไรบ้าง
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้จะนำรายชื่อคู่ผสมที่ได้ทำการผสมไปแล้ว มาแจงให้ชมกันนะครับ เผื่อเพื่อนๆจะได้แนวคิดใหม่ๆครับ
ส่วนใหญ่ที่ทำจะเน้นไม้สวยเป็นหลักนะครับ และที่อยากได้มากๆคือไม้ฟอร์มเล็กที่มีหนามสวยๆครับ

ต้นแม่ Dyckia 7a
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Arizona F2, Brittle Star F3, ( Arizona x Brittle Star ), Zinfandel F2 # 8


ต้นแม่ Dyckia Pharoah
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Brittle Star F3, Pink Spines, fosteriana Silver Queen,
Zinfandel F2 # 8, Arizona F2, ( Arizona x Brittle Star ), Arizona F1


ต้นแม่ Dyckia Arizona F2 งง-งง
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Brittle Star F3, fosteriana Silver Queen,
( choristaminea x dawsonii ), Zinfandel F2 # 8, 7a, dawsonii


ต้นแม่ Dyckia Brittle Star F3
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Arizona F2, Pharoah, 7a, Zinfandel F2 # 8


ต้นแม่ Dyckia fosteriana Silver Queen
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Arizona F2, ( Arizona x Brittle Star ), Arizona F1
( choristaminea x dawsonii ), Pharoah, Pink Spines, Brittle Star F3, Zinfandel F2 # 8


ต้นแม่ Dyckia macedoi
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Zinfandel F2 # 8


ต้นแม่ Dyckia Mercury F2 # 21
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Zinfandel F2 # 8, Arizona F1


ต้นแม่ Dyckia Arizona F1
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia fosteriana Silver Queen, Zinfandel F2 # 8, macedoi


ต้นแม่ Dyckia Arizona X Brittle Star
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia goehringii type clone, fosteriana Silver Queen, 7a,
( ML x Shinning Star ), Pharoah, Zinfandel F2 # 8


ต้นแม่ Dyckia ML X Shinning Star
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Arizona F2, ( Arizona x Brittle Star ), Brittle Star F3


ต้นแม่ Dyckia Zinfanfel F2 # 8
ต้นพ่อที่นำเข้าผสมแล้ว Dyckia Brittle Star F3, ( Arizona x Brittle Star ),
fosteriana Silver Queen, Arizona F1


ประมาณนี้ครับ ตอนนี้งานกำลังเข้าเลยครับ เพราะช่วงวันที่ 3-4 ที่ดอกของดิกเกียแต่ละต้นบาน
จะบานเร็วและบานเยอะมากๆครับ ดังนั้นพวกอุปกรณ์เสริมต้องพร้อมครับ กันผิดพลาด และคลาดเคลื่อนครับผม


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม้เทพทั้งน้านนนนน....
    อยากเห็นจังหน้าตาจะออกมาไง
    ลุ้นๆๆๆๆ.....

    ตอบลบ