วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สับปะรดหนาม Dyckia เจาะลึก # 7


Dyckia macedoi X Zinfandel F2 # 8
โดย Dyckia From " Q "


ถึงเวลาเพิ่มเขี้ยวเล็บให้ macedoi ได้แล้วครับ ต้นแม่ เป็นไม้ฟอร์มเล็กมีลายในเนื้อใบ ต้นพ่อ เป็นไม้ฟอร์มกลมเล็ก หนามสวยมาก คาดหวังง่ายๆเลยครับ " macedoi หนามสวยโหด " ตราบใดที่มีเกสรสด ยังหวังได้ครับ ^__^

Dyckia macedoi ไม้เล็ก มีลายในเนื้อใบ


Dyckia Zinfandel F2 # 8 ไม้ฟอร์มกลมเล็ก หนามสวย


อยากได้ macedoi ติดอาวุธ และมีลายในเนื้อใบครับ เมื่อไรที่ลงมือทำ ความหวังยังคงมีเสมอครับ ^__^


1 ความคิดเห็น: