วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca


Dycktia
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาชมไม้เมล็ดลูกผสมข้ามสกุลอีกตัวครับ xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca
ตัวนี้ยังไม่เคยออกสื่ออย่างเป็นทางการนะครับ ครั้งนี้มาแบบครบๆ แบบจุใจกันเลยทีเดียวครับ มาชมกัน

รูปที่ 1 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวขอบแดง หนามขาว


รูปที่ 2 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวอมแดง หนามสวย


รูปที่ 3 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวขอบแดง ไทรโครม หนามขาว


รูปที่ 4 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca แดง หนามขาวใหญ่


รูปที่ 5 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca แดงไทรโครม หนามขาว


รูปที่ 6 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวขอบแดง ไทรโครม หนามขาวๆ


รูปที่ 7 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียว ฟอร์มสวย หนามขาว


รูปที่ 8 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca แดงหนามขาวใหญ่


รูปที่ 9 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca ฟอร์มกระชับ ไทรโครม หนามขาว


รูปที่ 10 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca แดง หนามขาวใหญ่


รูปที่ 11 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวขอบแดง หนามใหญ่ขาว


รูปที่ 12 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca เขียวเหลือมแดง ไทรโครม หนามขาว


รูปที่ 13 xDyckia Squid cv. of Arizona F2 X Hechtia glauca ชัดๆกับแดง หนามขาวใหญ่ ^__^


ประมาณนี้ครับ ไม้คู่ผสมตัวนี้น่าจะไม่มีใครทำออกมาได้อีกแล้วครับ เพราะ Squid มีแค่ต้นเดียว อิ อิ ^__^


1 ความคิดเห็น: