วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

" BW # 1 Series "


Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาชมพัฒนาการของลูกไม้คู่ผสม Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a กันครับ ^__^
คู่ผสมนี้ค่อนข้างโตช้านิดนึงครับ ฟอร์มเล็กกระชับแทบทุกต้น หนามแสดงตัวตนชัดเจนตังแต่เด็กๆ

รูปที่ 1 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ต้นนี้ได้หนามชมพูของต้นแม่มาด้วยครับ


รูปที่ 2 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ฟอร์มเล็กหนามขาวใหญ่


รูปที่ 3 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a หนามใช้ได้แทบทุกต้นครับ


รูปที่ 4 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a เล็กกระชับ หนามขาวสวยครับ


รูปที่ 5 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ฟอร์มใบสวย หนามชมพูเคลือบด้วยไทรโครมขาวๆ


รูปที่ 6 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ต้นนี้หนามเด่นสวยครับ


รูปที่ 7 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ฟอร์มเล็กกระชับ หนามติด


รูปที่ 8 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a แดงไทรโครม หนามชมพูมีไทรโครมเคลือบหนาม


รูปที่ 9 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ต้นนี้ธรรมดาๆครับ เกือบต่ำกว่ามาตรฐาน


รูปที่ 10 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ใบแดงใส หนามสวย


รูปที่ 11 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a แดง ใบใส หนามติด


รูปที่ 12 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a ต้นนี้หน้าตาแปลกที่สุดครับ หนามก็ไม่มี สีก็แปลก


รูปที่ 13 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a แนวมาตรฐานของคู่ผสมนี้ครับ


รูปที่ 14 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a หน้าตาแปลกๆอีกต้นครับ


รูปที่ 15 Dyckia Arizona F2 BW Select # 1 X 7a หนามเยอะ มีไทรโครม หนามชมพู ไทรโครมเคลือบ


ประมาณนี้ครับ ช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันครับ หญ้าเลยขึ้นในกระถางไวมากๆครับ ถอนกันเหนื่อยเลย ^__^


1 ความคิดเห็น: