วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ลายที่แตกต่าง


ความแตกต่างของลายในเนื้อใบ
โดย Dyckia From " Q "


วันนี้มาตอบคำถามที่คุณดนุถาม ว่าลายของลูกผสม goehringii และลายของลูกผสม macedoi ต่างกันอย่างไร
ผมคิดอยู่นานก็ยังหาคำตอบที่เป็นคำพูดมาอธิบายให้ชัดเจนยังไม่ได้ครับ เพราะต้องพบเห็นและผ่านตามาจริงๆ
ดังนั้นจึงนำเสนอตัวอย่างของลูกผสมทั้งสอง ที่มีลายในเนื้อใบมาให้ศึกษา และเปรียบเทียบดูด้วยตัวเองครับ

ส่วนแรก ลายในเนื้อใบของลูกผสม Dyckia goehringii

รูปที่ 1 จะเป็นลายเส้น ที่ไม่ชัดเจน ขาดๆ หายๆไปในบางช่วง


รูปที่ 2 ลายเส้นที่เห็นจะไม่เด่นชัด และจะไม่เป็นเส้นขนานกันไปตลอดแนวยาวของใบ


รูปที่ 3 ส่วนมาก ลาย Marking ในเนื้อใบ จะชัดกว่าลายเส้น


รูปที่ 4 บางครั้งจะเห็นได้เพียงเป็นแค่ไทรโครมบางๆ


รูปที่ 5 ลายเส้นจะไม่เด่นชัด จะมองแค่เห็นว่าเป็นลายเส้น แต่ไม่ถึงกับเป็นเส้นขนานกันไปตลอดแนวยาวของใบ


รูปที่ 6 ต้นนี้ลายเส้นชัดเจน แต่กลับมีลาย Marking ในเนื้อใบมาเป็นตัวบ่งชี้ ว่าไม่ใช่ลายของ macedoi


รูปที่ 7 มองเห็นเป็นเพียง ไทรโครมขาวมีลายเส้น แต่ไม่ชัดเจน


รูปที่ 8 Marking ในเนื้อใบจะชัดเจน และเด่นกว่าลายเส้น


รูปที่ 9 Marking ชัดเจนมากไป จนไม่สามารถทำให้เห็นลายเส้น


รูปที่ 10 Marking เด่นชัดกว่าเสมอ


รูปที่ 11 Marking เกินหน้าลายเส้นมากมายครับ


รูปที่ 12 ลายเส้นชัด เเต่ไม่ได้เป็นลายเส้นที่ขนานกันไปตลอด


รูปที่ 13 Marking ยังไงก็มองเเล้วเด่นกว่าลายเส้นครับ สำหรับลูกผสม Dyckia goehringii 


รูปที่ 14 ต้นนี้มีลายเส้นที่ดูสวยงาม แต่ไม่มีความชัดเจนของเส้นที่ขนานกันครับรูปที่ 15 ลายเส้นแบบบางๆ ซึ่งไม่ชัดเจนเหมือนของลูกผสม Dyckia macedoi ครับ


รูปที่ 16 ลองพิจารณาครับ ลายเส้นในรูป คือ ลายเส้นของ Dyckia goehringii จะเป็นแนวประมาณนี้ครับรูปที่ 17 และลายเส้นของ Dyckia goehringii จะไม่เด่นไปกว่าลาย Marking ในเนื้อใบ อย่างในรูปครับ


ส่วนที่สอง ลายในเนื้อใบของลูกผสม Dyckia macedoi

รูปที่ 18 ลักษณะลายของ Dyckia macedoi จะชัดเจน และเป็นเส้นขนานไปจนสุดปลายใบแบบนี้ครับ


รูปที่ 19 อีกลักษณะ ลายจะเป็นไทรโครม นูนขึ้นมาเป็นเส้นขนานให้เห็นประมาณนี้ครับ


รูปที่ 20 ลายเส้นของ Dyckia macedoi จะเป็นลายเส้นตรงที่ขนานกันไปจนสุดปลายใบชัดเจนครับ


รูปที่ 21 ถ้าเราได้เห็นไม้ลูกผสมมาพอสมควร จะพอมองออกได้ไม่ยากครับ เพราะลายของ macedoi จะต่าง


รูปที่ 22 ต้นนี้จะมองยากหน่อยครับ เพราะมีเชื้อสาย Dyckia reitzii มาทำให้เรามองลายในเนื้อใบไม่ชัด


รูปที่ 23 นี่ครับลักษณะลายเส้นขนานในเนื่อใบ ต้องชัด และต้องเด่นกว่า ลาย Marking รูปนี้ชัดเจนมากๆ


รูปที่ 24 รูปนี้แสดงลักษณะ ลายเป็นไทรโครม นูนขึ้นมาเป็นเส้นขนาน ยาวไปจนสุดปลายใบครับ


รูปที่ 25 ต้นนี้จะพิเศษมากๆครับ คือจะเป็นลายเส้นขนานอยู่ในเนื้อใบเลยครับ เห็นแล้วคือใช่มาแต่ไกลครับ


รูปที่ 26 ต้นนี้มีทั้งลายเส้นในเนื้อใบที่ขนานกันไป และลายไทรโครมนูนขึ้นมาเป็นเส้นขนานครับ


รูปที่ 27 ต้นนี้เเสดงให้เห็นถึงลักษณะขั้นต้น พื้นฐานของลายเส้นในเนื้อใบของ Dyckia macedoi ชัดเจนดีมาก


ส่วนที่สาม ลายในเนื้อใบของลูกผสมที่มีทั้ง Dyckia macedoi และ Dyckia goehringii อยู่ในต้นเดียวกัน

รูปที่ 28 ต้นนี้นับว่าชัดเจนและสวยงามที่สุด Dyckia macedoi X goehringii type clone เล็ก กระชับ ลายเต็ม


รูปที่ 29 Dyckia The Classic One ( Dyckia goehringii type clone X macedoi ) ต้นที่สวยได้ฟอร์ม ลายชัดเจน


ทั้งหมดเป็นการจำแนกลักษณะลายในเนื้อใบของดิกเกียทั้ง 2 ตัวที่ถามมา ต้องเห็นเยอะๆ จึงจะแยกได้ครับ ^__^


4 ความคิดเห็น:

 1. ML X macedoi ไม้ประกวดของผมต้นหนี่งลายมันไม่ค่อยขึ้น ผมเอาเมจิก เขียนเพิ่มได้เป่าคับ แต่ 23 กะ 28 สวยครับ 28 น่าจะฟอร์มดีด้วย

  ตอบลบ
 2. กระจ่างแจ้ง ขอบคุณมากครับ ต้องใช้ประสบการณ์จริงถึงแยกออกได้ อย่าง รูปที่ 22 ถ้ามาทายกันนี่เดาไม่ถูกจริงๆ

  ตอบลบ
 3. Good ideaครับพี่Sak แต่ผมว่าปากกาเมจิกเส้นมันใหญ่ไปไม่สวยครับ เอาrotringดีกว่า เส้นคมชัดสวยงามกว่าครับ..อิอิ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2557 เวลา 16:38

  ขอบคุณมากๆเลยครับ ได้ความรู้เต็มๆ แต่บางรูปอาจทำให้สับสนได้จริงๆ
  ดนุ

  ตอบลบ