วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

สับปะรดหนาม Dyckia เจาะลึก # 5


Dyckia ( Arizona x Brittle Star ) X goehringii type clone
โดย Dyckia From " Q "


ไม้สามคู่ผสมตัวนี้ ถ้ามองแค่ชื่อคู่ผสม อาจคิดว่าเป็นการเอาแต่พวก Big Name มาผสมกัน แต่...
จริงๆแล้วคู่ผสมนี้ ต้นแม่ เป็นไม้ดำ ฟอร์มเล็ก หนามขาวสวย ต้นพ่อ เป็นไม้ฟอร์มกลม ไม่ใหญ่มาก หนามสวย
มีไทรโครม จับมาเข้ากัน ความลงตัวน่าจะมีสูงครับ น่าจะได้ไม้สี ฟอร์มเล็ก หนามสวย มีไทรโครม

Dyckia Arizona X Brittle Star ไม้ดำ ฟอร์มกลม หนามขาวสวย


Dyckia goehringii type Clone ไม้ฟอร์มกลม หนามสวย มีไทรโครม


น่าจะได้ไม้แนว Arizona ไม้แดงฟอร์มเล็ก หนามโหดมีไทรโครม หรือ...อาจจะได้รู้เลยว่า Zinfandel คือคู่ผสมอะไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น