วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติความเป็นมาของสับปะรดหนาม Dyckia โดยย่อ


สับปะรดหนาม Dyckia ประวัติโดยย่อ
โดย Dyckia From " Q "

สับปะรดหนาม Dyckia มีแหล่งกำเนิดในประเทศบราซิล โดยจะพบประเวณเชิงเขา, แนวซอกหินตามหน้าผา และที่ราบสูงบนภูเขา Dyckia จัดเป็นพืชทนแล้งและสามารถอาศัยได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งและขาดน้ำเป็นระยะเวลานานๆ โดย Dyckia จะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ,แยกยอดและนำเมล็ดจากการผสมเกสรมาเพาะพันธ์ุ

ต่อมาสับปะรดหนาม Dyckia ได้เป็นที่รู้จักต่อสายตาของทุกๆท่านมากขึ้น เพราะได้มีการนำเมล็ดพันธ์ุจากประเทศบราซิลมาเพาะและขยายพันธ์ุในหลายๆประเทศ แต่...ประเทศบราซิลไม่อนุญาตให้นำต้นไม้ชนิดนี้ออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด สับปะรดหนาม Dyckia เลยเติบโตและเป็นที่รู้จักค่อนข้างช้าเพราะต้องรอการขยายพันธ์ุจากการเพาะเมล็ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีเศษกว่าจะโตเต็มไวและให้หน่อเพื่อขยายพันธุ์ต่อได้อีก


การปลูกเลี้ยง สับปะรดหนาม Dyckia โดยปกติแล้ว สับปะรดหนาม Dyckia ชอบเคร่ืองปลูกที่โปร่งๆ เวลารดน้ำแล้วน้ำสามารถซึมลงถึงก้นกระถางได้โดยง่ายครับ
คราวนี้มาดูเครื่องปลูกที่หลายๆท่านนิยมใช้ในการปลูกกันนะครับ 
อย่างแรก หินภูเขาไฟ, พีทมอส, เพอร์ไรท์, ดินก้ามปู โดยผสมในอัตราส่วน 3:1:1:1
อย่างที่สอง แบบง่ายๆประหยัดๆ หินภูเขาไฟ, ดินก้ามปู, มะพร้าวสับ ผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันครับ

มาดูไม้บางสวนในสวนของผมกันนะครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น